MNVC: Redactieraad nog eenmaal aan het woord

MNVC: Redactieraad nog eenmaal aan het woord

Na vijftien jaar Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (en daarvoor Nieuwsbrief Crisisbeheersing) is dit de laatste editie. Aan de leden van de wetenschappelijke redactieraad is daarom gevraagd een laatste bijdrage te schrijven over actuele en toekomstige ontwikkelingen, ieder op zijn of haar vakgebied.

De onderwerpen illustreren de brede inhoudelijke focus van het blad: defecte hardware als directe en soms grootschalige dreiging, veiligheid als radicaal principe, jihadisme, paradigma’s in het systeem van crisisbeheersing, bestuur en incident command, technologie, het blijvende belang van preventie, godsdienst en terrorisme, privatisering van intelligence, kosten en baten van veiligheidsbeleid, een nieuwe crisistype en veiligheidskennis. Rob de Wijk zet vijftien ideeën voor crisisbeheersing en rampenbestrijding op een rij die voor de nieuwe bewindsleden van het ministerie van Justitie en Veiligheid ter inspiratie kunnen dienen. In het kader van vijftien jaar nieuwsbrieven en magazines is een selectie opgenomen van cartoons en feiten en cijfers.

Overige onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: netwerkdag vitale infrastructuur, Nederland blind voor hybride campagnes?, veterinair crisismanagement, gezondheidsonderzoek en crisisbeheersing, nationale veiligheid in het meerjarenprogramma van de Inspectie Justitie en Veiligheid en samenwerken in crisiscommunicatie: doe (n)iets!