Ontwikkeling NCTV

In de ontwikkeling van de NCTV is ervoor gekozen de generieke en decentrale taken op het gebied van crisisbeheersing per 1 mei 2018 onder te brengen bij het Directoraat-Generaal Politie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De taken op het gebied van de nationale crisisbeheersing blijven bij de NCTV. Deze wijziging is op NCTV.nl her en der doorgevoerd. Voor wat betreft bijvoorbeeld inhoud over de Veiligheidsregio's is er voor nu gekozen dit nog op NCTV.nl te laten staan. In de toekomst kan hier verandering in komen.