Gedragscode Notice and Take Down

In 2008 hebben overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen samen de gedragscode Notice and Takedown opgesteld. De gedragscode is vrijwillig en beschrijft hoe particulieren en bedrijven in de online sector omgaan met klachten over onrechtmatige inhoud op internet, zoals kinderporno, plagiaat, discriminatie, haatzaaien en aanbod van illegale goederen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze gedragscode, die van belang is voor Internetgebruikers, overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties. Websites die terroristische content bevatten of voor terroristische doeleinden worden gebruikt, hoeven niet onrechtmatig te zijn. De Gedragscode ziet alleen op inhoud die in strijd is met de wet. Zie voor het gebruik van internet voor terroristische doeleinden ook het EU project Clean IT.