Het Veiligheidsberaad

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vormen samen het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is de gesprekspartner voor de minister van Justitie en Veiligheid en de belangenbehartiger van de veiligheidsregio's.

Samen met de brandweer, GGD GHOR Nederland, de politie en de gemeenten werkt het Veiligheidsberaad aan een slagvaardige organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het is de missie van het Veiligheidsberaad één gezicht en één stem te geven aan de multidisciplinaire samenwerking in de veiligheidsregio's.

Bestuur

Geke Faber, voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, is de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het dagelijks bestuur van het Veiligheidsberaad wordt gevormd door zes voorzitters van veiligheidsregio's. Zij bereiden de vergaderingen van het algemeen bestuur voor en hebben elk een eigen portefeuille.

De Veiligheidsregio

Eén keer per kwartaal brengt het Veiligheidsberaad de krant 'De Veiligheidsregio' uit in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GGD GHOR Nederland, VNG, IFV en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van de uitgave is om u op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in de veiligheidsregio's. Ook De Veiligheidsregio ontvangen? Aanmelden kan via www.de-veiligheidsregio.nl.