Alert Online

Alert Online is in 2012 gestart vanuit de NCTV. Het is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen.

Sinds 2013 staat er elk jaar een thema centraal, zoals 'Smart security' in 2013 of 'Digitaal verantwoord ondernemen' in 2015 of 'Cybersecurity Helden' in 2017.

Alert Online wil een beweging op gang brengen en consumenten meer bewust maken van hun online veiligheid en hun digitale weerbaarheid versterken. Gedurende het jaar organiseert Alert Online in samenwerking met partners verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor cybersecurity.

Het zwaartepunt ligt hierbij in de campagneweken, meestal de eerste week van oktober.

Elk jaar voert Alert Online een bewustzijnsonderzoek uit.

Alert Online wordt medegefinancierd door het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie.

Alle informatie over Alert Online is te vinden op de website van Alert Online.