Drones

De afgelopen jaren is de populariteit van drones enorm toegenomen. Doordat de ontwikkelingen omtrent drones in hoog tempo zijn gegaan, zijn ze de afgelopen jaren steeds beter, kleiner, autonomer en goedkoper geworden. Met deze ontwikkeling staan we momenteel wereldwijd aan het begin van een steeds veelvuldiger gebruik van drones voor allerlei publieke, waaronder recreatieve en commerciële, toepassingen. Naast heel veel kansen, brengt dit ook risico’s met zich mee. De kansen (gebruik door bijvoorbeeld hulpdiensten) moet worden omarmd, de risico’s (gebruik door bijvoorbeeld kwaadwillenden) zoveel mogelijk uitgesloten worden.

Door de stijgende populariteit van drones is het aantal veiligheidsincidenten met drones de afgelopen jaren ook drastisch toegenomen. Er zijn steeds meer meldingen van overlast en ongelukken, voornamelijk van soorten drones die door lage kosten en vermeend bedieningsgemak voor iedereen zonder enige kennis of oefening beschikbaar zijn. Met de toegenomen mogelijkheden met en beschikbaarheid van drones, nemen ook de mogelijkheden voor kwaadwillenden toe.

Aanpak

Het potentieel misbruik van drones heeft de aandacht van de NCTV en de relevante nationale en internationale veiligheidspartners. Deze aanpak richt zich op:

  • het in kaart brengen van de risico’s van drones;
  • het ontwikkelen van integraal beleid en multidisciplinaire protocollen en vergroten van awareness
  • het stimuleren van ontwikkelingen en kennisdeling ten aanzien van detectie, identificeren en uitschakelen van drones die een dreiging vormen;
  • stimuleren van internationale samenwerking.

Awareness campagne

Er zijn de afgelopen jaren incidenten geweest waarbij bestuurders met drones vlogen in gebied waar dat niet toegestaan is. In de meeste gevallen is sprake van onwetendheid. Dit toont aan dat veel gebruikers niet of nauwelijks op de hoogte zijn van wetten, regels, risico’s en de hinder die zij kunnen veroorzaken. Om deze reden is de Rijksoverheid gestart met een awareness campagne om burgers en organisaties te informeren over de mogelijkheden en verplichtingen op het gebied van drones.

Wat te doen bij een incident?

Het is moeilijk om een drone die een dreiging vormt te onderscheiden van een ongevaarlijk exemplaar. Maar het melden van incidenten is belangrijk, omdat de politie actie kan ondernemen in geval van overtreding/overlast. Daarnaast helpt het de autoriteiten een beter beeld te krijgen van de problematiek. In geval van een incident het advies het volgende te doen:

  • schrijf zoveel mogelijk details over het incident op, inclusief de datum en tijd van het incident;
  • maak een beschrijving van de mogelijke bestuurder en noteer eventuele communicatie met de bestuurder. Denk hierbij aan naam, uiterlijke kenmerken, adres en nummerbord;
  • noteer de details over de drone, zoals: vliegroute, (geschatte) hoogte, kleur, aanwezigheid ‘payload’ en (geschatte) afstand tot gebouwen en mensen.
  • verzamel foto’s, video’s en/of getuigenverklaringen als bewijs.

Incidenten kunnen worden gemeld aan de plaatselijke politie.