NCTV Informatieportaal voor professionals

Het NCTV Informatieportaal is bedoeld voor professionals die werken aan de (lokale) aanpak van jihadisme, het tegengaan van radicalisering en terrorismegevolgbestrijding. Hier vindt u diverse factsheets, convenanten en handreikingen die u ondersteunen bij uw werk. Om toegang te krijgen tot deze informatie, moet u zich aanmelden.
Registreer u nu via https://informatieportaal.nctv.nl.