Kennisbank terroristische organisaties

In de ‘kennisbank terroristische organisaties’ zijn organisaties opgenomen waarvan de financiële tegoeden door de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) zijn bevroren, omdat de organisaties gelieerd zijn aan terroristische activiteiten. Naast de VN en EU terrorismelijsten hanteren lidstaten ook nationale terrorismelijsten. Steun verlenen aan het voortbestaan van activiteiten van deze organisaties is in Nederland bij wet verboden.

Het besluit tot het bevriezen van de tegoeden van personen en organisaties wordt in Nederland genomen door de minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie.

Voor professionals

Politiemensen en gemeenteambtenaren worden steeds vaker geconfronteerd met uitingen of activiteiten die kunnen duiden op mogelijke betrokkenheid van terroristische groeperingen. Deze kennisbank is bedoeld om professionals in staat te stellen dergelijke uitingen of signalen vroegtijdig te herkennen en te onderkennen.

Informatie in de kennisbank

De kennisbank bevat een overzicht met terroristische organisaties volgens de EU- en VN-lijst. De organisaties zijn alfabetisch weergegeven met daarbij op de kaart informatie over het land van oorsprong en de operationele gebieden. Ook is er een overzicht beschikbaar met alle logo's van de organisaties en informatie over aanslagen en contraterrorisme-maatregelen. Daarnaast bevat de kennisbank een overzicht met recente activiteiten en interventies. Een factsheet met uitgebreide informatie per terroristische organisatie is via al deze onderdelen benaderbaar. De kennisbank wordt regelmatig geactualiseerd.

App

Naast als website is de kennisbank ook beschikbaar als app (Android en iOS). Binnen de app ontvangt men actueel nieuws over informatie-updates en functionaliteiten van de app.