Landelijk Platform Lokale Professionals

Het Landelijk Platform Lokale Professionals (LPLP) is een besloten expertgroep van eerstelijnsprofessionals die getraind zijn op het gebied van polarisatie, radicalisering en/of potentieel gewelddadige eenlingen.

Op het platform kunnen experts en eerstelijnsprofessionals in een digitale omgeving kennis en ervaring met elkaar delen, casuïstiek bespreken en bijeenkomsten posten. Het is bedoeld om de ontwikkeling van de eigen organisatie en de versterking van het lokale netwerk met betrekking tot de thema’s polarisatie, radicalisering, extremisme en potentieel gewelddadige eenlingen te vergroten.

De NCTV organiseert voor deze experts regelmatig informatieve bijeenkomsten over recente ontwikkelingen op de thema’s van dit platform. Toegang tot dit platform gebeurt op persoonlijke uitnodiging.