Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (MNVC) was een tweemaandelijkse uitgave van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het MNVC is begonnen als een Nieuwsbrief Crisisbeheersing. Het blad groeide in de loop der jaren uit tot een magazine waarin alle aspecten van nationale veiligheid en crisisbeheersing aan bod kwamen. Wie de jaargangen doorbladert, krijgt een goed beeld van de veranderingen die het dynamische veiligheidsterrein in de periode van vijftien jaar heeft doorgemaakt.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteurs.

39 magazines

Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (zoekoverzicht)

Vul hier een zoekterm in waarop u wilt zoeken. Er wordt standaard gezocht op elk woord dat met de zoekterm begint. Zoek op fiets en u krijgt zoekresultaten met fiets maar ook met fietsbel. Zoek op een exact woord of zinsdeel met behulp van aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "fiets". U krijgt zoekresultaten met fiets maar niet met fietsbel.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet