Spionage

De NCTV heeft in samenwerking met de AIVD binnen enkele sectoren van het bedrijfsleven en de overheid onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheid voor spionage. Uit de kwetsbaarheidanalyse spionage (KWAS) blijkt dat spionage (ofwel heimelijke inlichtingenactiviteiten) een bedreiging vormt voor vitale belangen van Nederland.

Denk hierbij aan economische, technisch-wetenschappelijke en strategische spionage. De schade die hierdoor wordt aangericht in Nederland is aanzienlijk. Inlichtingenofficieren (medewerkers van buitenlandse diensten) proberen geheime informatie te bemachtigen. Die spelen ze vervolgens door naar hun eigen land. Deze landen gebruiken de informatie om op de hoogte te zijn van de politieke en ambtelijke situatie in ons land. Ze kunnen de informatie ook gebruiken om hun economische of technologische achterstand in te halen of om hun concurrentiepositie te bevorderen. Het onderzoek laat ook zien dat de bescherming en beveiliging van informatie verbeterd kan worden. Het is daarom van belang dat de weerbaarheid tegen spionage wordt vergroot.

Weerbaarheid tegen spionage verhogen

Binnen uw organisatie aanwezige informatie kan interessant zijn voor kwaadwillenden en andere landen. Denk bijvoorbeeld aan: gegevensbestanden, ontwerpen en bouwtekeningen, maar ook beleidsstandpunten, langjarige visies, onderhandelingsstrategieën, en wetenschappelijke innovaties. De schade die hierdoor wordt aangericht in Nederland is aanzienlijk. Inlichtingenofficieren (medewerkers van buitenlandse diensten) proberen geheime informatie te bemachtigen. Die spelen ze vervolgens door naar hun eigen land. Deze landen gebruiken de informatie om op de hoogte te zijn van de politieke en ambtelijke situatie in ons land. Ze kunnen de informatie ook gebruiken om hun economische of technologische achterstand in te halen of om hun concurrentiepositie te bevorderen.

Handleiding kwetsbaarheidsanalyse spionage

De NCTV heeft in samenwerking met de AIVD voor bedrijven en organisaties een handleiding ontwikkeld om zelf de kwetsbaarheid voor spionage vast te stellen en de weerbaarheid te verhogen.

De volgende stappen worden daarin doorlopen:

  1. Stel vast wat de cruciale belangen van de organisatie zijn (denk aan langetermijnstrategieën, blauwdrukken, klantgegevens, et cetera)
  2. Stel vast wat de kwetsbaarheden zijn in de bescherming van die cruciale belangen
  3. Stel vast hoe deze zijn beveiligd

De laatste stap is uiteraard het nemen van maatregelen met betrekking tot de vastgestelde kwetsbaarheden.

E-learningmodule bestellen

Ter ondersteuning van de KWAS-handleiding is een e-learningmodule op DVD ontwikkeld om het bewustzijn met betrekking tot spionage te verhogen. Deze kan door organisaties worden gebruikt om hun medewerkers bewuster te maken. De e-learning module is ontwikkeld voor security managers en beveiligingsambtenaren van bedrijven en organisaties met een verhoogd risico op spionage.

De e-learningmodule is op aanvraag (gratis) beschikbaar. Als u de module binnen uw organisatie wilt inzetten of geïnteresseerd bent in een presentatie over spionage, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de AIVD (079 320 50 50). De module is ook via de website van de AIVD bestellen.