Voortgangsrapportages Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Het kabinet informeert de Tweede Kamer vier keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Het Actieprogramma bestaat uit 38 maatregelen gericht op de bestrijding en verzwakking van de jihadistische beweging in Nederland en het voorkomen van radicalisering. Iedere rapportage bestaat uit een Kamerbrief, de voortgang per maatregel, en eventueel een of meer bijlagen.

8 voortgangsrapportages

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Beleidsbrief DTN44 en VGR

Kamerstuk | Pdf document | 72 kB | 06-04-2017

Bijlage 1 voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme

Pdf document | 137 kB | 18-04-2017

Bijlage 2 Moties en toezeggingen

Pdf document | 64 kB | 18-04-2017

6e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadism

Kamerstuk | Pdf document | 51 kB | 05-04-2017

Bijlage 1 Zesde Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Pdf document | 199 kB | 05-04-2017

Bijlage 2 Moties en toezeggingen

Pdf document | 32 kB | 05-04-2017

Beleidsbrief VGR7 en DTN43

Kamerstuk | Pdf document | 39 kB | 14-11-2016

Bijlage 1: Zevende Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Pdf document | 247 kB | 14-11-2016

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

Pdf document | 27 kB | 14-11-2016

5e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Kamerstuk | Pdf document | 149 kB | 16-03-2016

Bijlage 1 Vijfde Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Pdf document | 397 kB | 16-03-2016

Bijlage 2 Moties en toezeggingen

Pdf document | 56 kB | 16-03-2016

4e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Kamerstuk | Pdf document | 104 kB | 09-11-2015

Bijlage 1 - 4e voortgangsrapportage actieprogramma

Pdf document | 162 kB | 09-11-2015

Bijlage 2 - Moties en toezeggingen

Pdf document | 60 kB | 09-11-2015

Bijlage 3 - Familieondersteuning en exits

Pdf document | 48 kB | 09-11-2015

Bijlage 4 - Onderzoek strafbaarstelling door terroristen beheerd gebied

Pdf document | 1548 kB | 09-11-2015

Bijlage 5 - Stand van zaken wetsvoorstellen

Pdf document | 72 kB | 09-11-2015

3e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Kamerstuk | Pdf document | 161 kB | 29-06-2015

Bijlage 1: Derde voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Pdf document | 155 kB | 29-06-2015

Bijlage 2: Moties en Toezeggingen Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Pdf document | 46 kB | 29-06-2015

2e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Kamerstuk | Pdf document | 177 kB | 07-04-2015

Bijlage 1: Tweede voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Pdf document | 160 kB | 07-04-2015

Bijlage 2: Moties en Toezeggingen Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Pdf document | 38 kB | 07-04-2015

1e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Kamerstuk | Pdf document | 166 kB | 12-11-2014

Bijlage 1 - voortgangsrapportage

Pdf document | 83 kB | 12-11-2014