Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing

Voor vragen over de inhoud en logistiek van de Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing kunt u contact met Crisisplan opnemen via telefoonnummer (071) 5730551 of e-mailadres info@crisisplan.nl.

Overige modules

Voor vragen over de inhoud en logistiek van onderstaande modules kunt u contact opnemen met Berenschot via mailadres trainingen@berenschot.nl.

  • Roltrainingen (voorzitter, secretaris, informatiecoördinator, adviseur crisisbeheersing, inhoudelijk adviseur, liaison, facility manager en evaluator)
  • Crisiscommunicatie op rijksniveau
  • Psychologie van de crisisbeheersing
  • Scenario’s onder tijdsdruk
  • Politiek-bestuurlijke crisissensitiviteit