Medewerkers rijk

Heeft u binnen een onderdeel van het rijk een warme crisisrol en heeft u interesse in een module van de NCTV? Maak dit dan kenbaar bij uw leidinggevende, OTO-coördinator of Hoofd DCC. Met hen is afgesproken dat alleen zij rijksdeelnemers aanmelden.

Medewerkers bedrijven met vitale processen en medewerkers veiligheidsregio’s

Bent u een medewerker van een bedrijf met als vitaal aangemerkte processen of van een veiligheidsregio en heeft u daar een warme crisisrol, dan gelden de volgende twee routes.

Heeft u interesse in één van de volgende modules:

  • Roltrainingen (voorzitter, secretaris, informatiecoördinator, adviseur crisisbeheersing, inhoudelijk adviseur, liaison, facility manager en evaluator)
  • Crisiscommunicatie op rijksniveau
  • Psychologie van de crisisbeheersing
  • Scenario’s onder tijdsdruk
  • Politiek-bestuurlijke crisissensitiviteit

Dan kunt u na afstemming met uw leidinggevende of eventuele OTO-coördinator een mail sturen naar de postbus van Berenschot: trainingen@berenschot.nl. U ontvangt dan informatie over het aanmelden.

Heeft u interesse in de Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing? Stuur dan na afstemming met uw leidinggevende of eventuele OTO-coördinator een mail naar Crisisplan: info@crisisplan.nl U ontvangt dan informatie over het aanmelden.

Algemeen

Zie voor de data van de modules het opleidingenoverzicht op deze website. Door omstandigheden kunnen de geplande bijeenkomsten verschuiven naar een andere datum. In dat geval wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Na aanmelding krijgt u een bevestiging. Enkele weken voor aanvang van de module volgt een uitnodiging met aanvullende informatie.

Kunt u onverwachts niet deelnemen aan een module? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij uw leidinggevende, OTO-coördinator of Hoofd DCC en bij de organisatie die uw aanmelding heeft bevestigd (zie het bevestigingsbericht dat u heeft ontvangen).