Bij een (dreigende) crisis wordt vaak op een andere manier gewerkt dan onder normale omstandigheden: in plaats vanuit de staande organisatie werkt men korte of langere tijd vanuit een crisisorganisatie. Deze crisisorganisatie bestaat uit verschillende crisisteams die, elk op zijn eigen niveau en met zijn eigen opdracht, samen de crisis bestrijden.

Hoewel crisisteams naar hun aard van elkaar kunnen verschillen (afhankelijk van organisatie, niveau en opdracht), hebben zij met elkaar gemeen dat, om goed te kunnen functioneren, steeds ongeveer dezelfde rollen moeten zijn ingevuld.

Het is cruciaal dat crisisbeheersingsspecialisten die mogelijk deel uit kunnen maken van de crisisorganisatie opgeleid worden om deze rollen goed te kunnen uitoefenen. De Nationale opleidingen voor crisisbeheersing voorziet hierin met de crisisbeheersingsopleidingen.

2019

DatumTraining
Dinsdag 7 mei Roltraining Liaison GECANCELLED
Donderdag 9 en 16 mei Roltraining Evaluator
Donderdag 13 juni
Psychologie van de Crisisbeheersing