Bij een (dreigende) crisis wordt vaak op een andere manier gewerkt dan onder normale omstandigheden: in plaats vanuit de staande organisatie werkt men korte of langere tijd vanuit een crisisorganisatie. Deze crisisorganisatie bestaat uit verschillende crisisteams die, elk op zijn eigen niveau en met zijn eigen opdracht, samen de crisis bestrijden.

Hoewel crisisteams naar hun aard van elkaar kunnen verschillen (afhankelijk van organisatie, niveau en opdracht), hebben zij met elkaar gemeen dat, om goed te kunnen functioneren, steeds ongeveer dezelfde rollen moeten zijn ingevuld.

Het is cruciaal dat crisisbeheersingsspecialisten die mogelijk deel uit kunnen maken van de crisisorganisatie opgeleid worden om deze rollen goed te kunnen uitoefenen. De Nationale opleidingen voor crisisbeheersing voorziet hierin met de crisisbeheersingsopleidingen.

2019

DatumTraining
Vrijdag 13 september Roltraining inhoudelijk adviseur
Dinsdag 24 september Politiek bestuurlijke crisissensitiviteit
Dinsdag 1 oktober
Roltraining liaison
Dinsdag 1 oktober
Roltraining Secretaris
Dinsdag 15 oktober Roltraining Informatiecoördinator
Dinsdag 29 oktober
Scenario's onder tijdsdruk
Dinsdag 5 en 19 november Roltraining Evaluator
Donderdag 28 november Roltraining Voorzitter
Dinsdag 3 december
Psychologie van de Crisisbeheersing
Maandag 9 december Roltraining Adviseur crisisbeheersing