Datum:
donderdag 9 mei 2019 10:00 - donderdag 16 mei 2019 16:00

De nadruk in deze tweedaagse training ligt op het zo objectief mogelijk observeren, het voeren van een feedbackgesprek en de houding van de Evaluator.

Het uitgangspunt in de training én in de rol van de Evaluator is dat een evaluatie is bedoeld om te leren van de gebeurtenissen. In de training gebruiken we de OAOA-methode: observatie, analyse, oordeel en aanbevelingen. Zo bieden we een uniforme wijze van evalueren. U oefent in het objectief evalueren zowel op inhoud, organisatie als gedragsniveau. Hierbij komen de acht rollen uit het rollenhuis aan bod. Daarnaast oefent u in het voeren van een feedbackgesprek op verschillende niveaus en manieren, waarbij ook de attitude en autoriteit van de evaluator mee worden genomen.

Heeft u interesse in deze module? Zie de pagina Inschrijven.

De training bestaat uit 2 dagen; 9 mei en 16 mei.