Roltraining Informatiecoördinator - 14 februari 2019

Datum:
donderdag 14 februari 2019, 10:00 - 16:00

De rol van Informatiecoördinator is bij veel organisaties nog in ontwikkeling. Deze training biedt de kans om de functionaris voor te bereiden op zijn/haar rol. De Informatiecoördinator is binnen het crisisteam verantwoordelijk voor informatievoorziening en -uitwisseling, dat wil zeggen het verzamelen, veredelen en verspreiden van relevante informatie van het eigen team en namens het eigen team naar andere teams en partners in de crisisbeheersing.

De training duurt 6 uur en is gericht op het aanscherpen van de vaardigheden die een Informatiecoördinator in de warme fase nodig heeft. Deelnemers gaan daarbij aan de slag volgens het principe van ‘ervarend leren’. Dat betekent dat de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren - in een veilige omgeving. Aan de hand van simulaties, praktijkoefeningen en discussies komen knelpunten en aandachtspunten naar boven.

Belangrijke programmaonderdelen van de training Informatiecoördinator zijn:

  • Een overview van de rol en taken van de Informatiecoördinator.
  • Een praktijkoefening rondom het inwinnen van informatie.
  • Een tabletop oefening waarin het delen van informatie met anderen (intern en extern) centraal staat.
  • Een verkenning van hoe de Informatiecoördinator zich tot andere crisisrollen verhoudt.
  • Theorie en oefeningen rondom het ordenen van grote hoeveelheden informatie.
  • Tips & tricks.

Ervaringen van deelnemers geven aan dat de training een prima voorbereiding vormt op de praktijk.

Heeft u interesse in deze module? Zie de pagina Inschrijven.