Datum:
dinsdag 22 januari 2019

Als secretaris van een crisisteam ben jij een belangrijke partner voor de voorzitter om de structuur en voortgang van het crisisoverleg te bewaken. Crisisteams werken vaak onder hoge tijdsdruk. De informatie waarover zij beschikken, is bijna altijd onvolledig of onderling strijdig. Vaak moeten zij hun werk ook nog eens doen in de volle aandacht van politiek en media. Dit maakt crisisoverleggen anders dan reguliere overleggen. Deze training laat zien dat ook het werk van de secretaris daarmee wezenlijk verandert.

Belangrijke programmaonderdelen van de training Secretaris zijn:

  • Een introductie van de rol en taken van de Secretaris
  • Een video-oefening waarin jij zelf als Secretaris optreedt
  • Een meervoudige simulatie waarin jij verschillende aspecten en omstandigheden met betrekking tot de secretarisrol beoefent
  • Een verkenning hoe de secretaris zich tot andere crisisrollen verhoudt, de voorzitter in het bijzonder
  • Een praktijkoefening kort en bondig verslagleggen
  • Tips & tricks

Tijdens de training die 6 uur duurt, wisselen we kennisoverdracht af met interactieve oefensituaties en/of simulaties. Aan de hand van praktijksituaties worden vaardigheden ‘ingetraind’ die nodig zijn voor een effectieve invulling van de crisisrol. Deelnemers gaan daarbij aan de slag volgens het principe van ‘ervarend leren’. Dat betekent dat de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren - in een veilige omgeving.

Ervaringen van deelnemers geven aan dat de training goed aansluit bij de verwachting en behoefte, met name de praktijkonderdelen worden uitstekend gewaardeerd.

Ter voorbereiding op de training ontvangen deelnemers het document ‘Herijking Rollenhuis Crisisbeheersing Rijksoverheid’.

Heeft u interesse in deze module? Zie de pagina Inschrijven.