Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) organiseert en coördineert bij een nationale crisis de crisiscommunicatie op rijksniveau. Communicatie is één van de belangrijkste instrumenten om een crisis te beheersen.

Het NKC staat onder leiding van de Directeur Communicatie van JenV en bestaat verder uit het hoofd van de Eenheid Communicatie van het NCC en de coördinator van het pers- en publieksteam. Dit pers- en publieksteam bestaat uit woordvoerders en speechschrijvers van JenV en inhoudelijk deskundige crisiscommunicatiespecialisten vanuit het NCC/Eenheid Communicatie. De coördinator van het pers- en publieksteam is aanspreekpunt voor de leiding. Deze rol kan vervuld worden door bijvoorbeeld een hoofd persvoorlichting, een coördinator bewindspersoon van het ministerie van JenV of het meest betrokken departement. Als er een ander(e) departement(en) betrokken is (zijn), maken speechschrijvers en woordvoerders van het (meest) betrokken departement(en) ook deel uit van het pers- en publieksteam en maakt de betreffende Directeur Communicatie ook deel uit van de aansturing (naast Directeur Communicatie van JenV en Hoofd Eenheid Communicatie /NCC). Indien nodig wordt de bezetting aangevuld met communicatiespecialisten vanuit uitvoeringsorganisaties of andere bij de crisis betrokken partijen.

Het is cruciaal dat communicatiespecialisten die mogelijk deel uit kunnen maken van het NKC opgeleid worden om deze rollen goed te kunnen uitoefenen. De Nationale opleidingen voor crisisbeheersing voorziet hierin met de crisiscommunicatie opleidingen.

Het uitgangspunt hiervoor vormt de Basiscursus crisiscommunicatie op Rijksniveau. Vervolgens kunnen de specifieke roltrainingen gevolgd worden. Hieronder staan de opleidingen voor de komende periode genoemd met een korte omschrijving van de trainingen.