Roltraining Coördinator pers en publiek NKC - 12 februari 2019

Datum:
dinsdag 12 februari 2019, 10:00 - 16:00

Deze training bereidt afdelingshoofden en teamleiders van directies communicatie van ministeries voor op het vervullen van een rol als coördinator pers en publiek in een NKC. In de training staan wordt aandacht besteed aan de taken die bij deze rol horen. Aan de hand van een scenario worden deze taken ook geoefend.

Tijdens een crisis is snelle en slagvaardige communicatie van groot belang. Op rijksniveau coördineert het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) de communicatie wanneer meerdere departementen betrokken zijn bij een incident of crisis. Het NKC bestaat uit communicatieprofessionals van de betrokken departementen.

Deze training duurt 4 uur en biedt praktisch houvast aan mensen die de rol van coördinator pers en publiek in de praktijk vervullen. De training is opgezet volgens het principe van ‘ervarend leren’. Dat betekent dat de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren – in een veilige leeromgeving. Aan de hand van praktijkoefeningen en discussies komen knelpunten en aandachtspunten naar boven.

Belangrijke programmaonderdelen van de training zijn:

  • Rollen binnen het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie
  • Rol en taken van de coördinator pers- en publiek in een NKC
  • Sturen op strategie
  • Aansturing van het pers- en publieksteam
  • Afstemming in het NKC en met partners er buiten

Als voorkennis wordt verwacht dat u de Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing (eventueel via e-learning) en de training Crisiscommunicatie op Rijksniveau hebt gevolgd.

Heeft u interesse in deze module? Zie de pagina Inschrijven.