Verdiepingstraining voor omgevingsanalisten - 9 december 2019

Verdiepingstraining voor omgevingsanalisten - 9 december 2019

Datum:
maandag 9 december 2019, 12:00 - 15:00

Deze training bereidt communicatiespecialisten van ministeries voor op het vervullen van een rol als omgevingsanalist in een NKC (Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie).

De omgevingsanalyse is de basis voor adviezen en strategieën in de crisiscommunicatie én voor het maken van interactieve teksten voor website, Q&A’s, call center of een toespraak. Omgevingsanalyse is dan ook meer dan ‘mediawatching’ of het rapport van een online monitortool.

De functionarissen die met deze taak belast zijn, brengen – meer dan wie ook – de buitenwereld naar binnen en voorzien die van een duiding. In deze module maken de omgevingsanalisten een extra slag: hoe haal je de rode draad uit een brei van gegevens? Bij praktische opdrachten wordt gebruik gemaakt van actuele casuïstiek en grote hoeveelheden (sociale) mediaberichten. Ook wordt aandacht besteed aan het ‘kantelen’ van de analyse naar een strategisch of tactisch advies. De omgevingsanalist moet immers weten wat de adviseur van het interdepartementale of ministeriële commissies crisisbeheersing (ICCb en MCCb) nodig heeft.

Deze training is nadrukkelijk géén knoppentraining; er wordt niet gewerkt met monitoringtools als Coostoo of Obi4one. De bedoeling is dat de deelnemers ‘ambachtelijk’ aan de slag gaan.

Voor 2019 bieden we zowel een basistraining aan voor nieuwe omgevingsanalisten en een opfris- / verdiepingstraining voor de analisten die al een basistraining hebben gevolgd. Daarnaast bieden we casesstudies aan. Tijdens een lunchsessie bespreken we met mensen die in het NKC de functie van omgevingsanalist hebben, twee echtgebeurde casussen.

De basistraining voor nieuwe omgevingsanalisten duurt één dag. De opfris- en verdiepingstrainingen duren een halve dag. De casusstudie wordt worden gegeven tijdens lunchsessies.

Als voorkennis wordt verwacht dat u de Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing (eventueel via e-learning) en de training Crisiscommunicatie op Rijksniveau hebt gevolgd.

Heeft u interesse in deze training? U kunt zich via een aanmeldformulier hiervoor inschrijven.