Cybersecurity

De opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft de samenleving ingrijpend gewijzigd. Naast de fysieke samenleving is een digitale samenleving ontstaan, waarin we onze bankzaken regelen, inkopen doen en elkaar op tal van platforms tegenkomen.

De opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft de samenleving ingrijpend gewijzigd. Naast de fysieke samenleving is een digitale samenleving ontstaan, waarin we onze bankzaken regelen, inkopen doen en elkaar op tal van platforms tegenkomen.

Nederlandse Cybersecurity Agenda

Nederland beschikt over een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Tegelijkertijd nemen kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein toe. Dit vraagt om extra inspanningen om de cybersecurity aanpak te versterken en zo de vitale belangen van Nederland beter te beschermen.

In de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) worden de kaders gesteld voor de volgende noodzakelijke stap in cybersecurity. Zeven ambities die omgezet moeten worden in concrete maatregelen die cyberdreigingen het hoofd bieden en Nederland digitaal veilig maken. Nederland moet een noodzakelijke stap vooruit zetten om de vitale belangen van Nederland en de Nederlandse economie te beschermen. De dreiging van beroepscriminelen en statelijke actoren neemt toe en gebruikte aanvallen zijn steeds geavanceerder en complexer. Het kabinet investeert daarom extra in een integrale en dynamische aanpak cybersecurity.

Cybersecurity Alliantie

De Cybersecurity Alliantie verbindt publieke en private partijen om de maatregelen uit de Nederlandse Cybersecurity Agenda vorm te geven en geeft ze een steun in de rug. Door het helpen opzetten van kortlopende cybersecurityprojecten met een concreet resultaat, door inzicht in en overzicht van het Nederlandse cybersecuritylandschap en door hun netwerk te vergroten.

Landelijk dekkend stelsel

Een ander belangrijk project binnen het programma Nederland Digitaal Veilig is het ontwikkelen van een landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity. Binnen dit stelsel kan informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever worden gedeeld tussen publieke en private partijen, met als doel de slagkracht van die partijen te versterken.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. Hier komen tactische en operationele kennis en expertise uit de publieke en private sectoren bij elkaar. Op deze manier ontstaat er meer inzicht in ontwikkelingen, dreigingen en trends en kan er meer ondersteuning worden gegeven bij incidentafhandeling en crisisbesluitvorming op het gebied van digitale veiligheid. Het NCSC is het incident response-team voor de Rijksoverheid en de vitale sectoren in Nederland. Daarnaast coördineert het NCSC de operationele aanpak van incidenten met een grote impact voor de Nederlandse samenleving en is het point-of-contact voor andere landen en multinationale organisaties op het gebied van cybersecurity.

Vanaf 1 januari 2019 is het NCSC een zelfstandig uitvoerend onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De NCTV fungeert als opdrachtgever van het NCSC. Kijk voor meer informatie op www.ncsc.nl.