Aanslag Utrecht en aanhoudingen bevestigen dreiging

Aanslag Utrecht en aanhoudingen bevestigen dreiging

De kans op een terroristische aanslag in Nederland blijft reëel, niveau 4 van de 5. De aanslag in Utrecht en verschillende aanhoudingen zijn concrete voorbeelden van deze dreiging. Het aantal aanslagen in het Westen is laag, maar de intentie blijft bestaan. Na de aanslag in Utrecht werd het dreigingsniveau in een deel van Nederland voor het eerst, voor korte tijd, verhoogd naar niveau 5.

Uitreizigers

ISIS-aanhangers die na het uiteenvallen van het ‘kalifaat’ in detentie of opvangkampen in de regio terecht zijn gekomen, blijken merendeels nog altijd overtuigd van het ISIS-gedachtegoed. Hierdoor is de dreiging van deze uitreizigers nog altijd actueel. De kans bestaat dat zij zich na detentie wederom bij de organisatie aansluiten of terugkeren naar het thuisland.

Jihadisten in Nederland

In Nederland zijn naar schatting enkele honderden jihadistische echtparen en tientallen gezinnen waarvan één ouder het jihadistisch gedachtegoed aanhangt. Hun kinderen worden dus opgenomen in jihadistische netwerken en vormen daardoor mogelijk op latere leeftijd een dreiging. Het recente verleden heeft aangetoond dat ook jihadisten in hun tienerjaren al sleutelfuncties in de beweging kunnen vervullen.

Rechts-extremisme

De rechts-terroristische aanslag in Christchurch had een wereldwijde uitstraling. De aanslag zal komende jaren verschillende groepen in de rechts-extremistische scene blijven aanspreken. Ook het gevaar voor copy-cat gedrag in Europa is vergroot. In vergelijking met de ons omringende landen is de geweldsdreiging vanuit de Nederlandse rechts-extremistische scene overigens minder groot.

Activisme/extremisme

Op veel plekken ageren burgers op lokaal niveau op activistische en democratische wijze tegen de komst van windmolenparken. Tegelijkertijd hebben de extremistische protestacties van een groep actievoerders tegen de komst van windmolens in Drenthe en Groningen zich in de afgelopen maanden voortgezet en zelfs verhard. Dit heeft geleid tot meerdere aanhoudingen.

Activisten van Meat the Victims bezetten in mei urenlang een varkensstal in Boxtel. Een opvallende nieuwe groep binnen de Nederlandse milieu-activistische scene is Extinction Rebellion. De activistische groepering roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar keert zich expliciet tegen geweld. Net zoals bij Meat the Victims is de modus operandi bij Extinction Rebellion gericht op het genereren van zoveel mogelijk media-aandacht door aansprekende protestacties.

Pieter-Jaap Aalbersberg over het DTN 50

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  De kans op een terroristische aanslag in Nederland blijft reëel, niveau 4 van de in totaal 5 niveaus. Dat staat in het nieuwste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Dit DTN is een actuele analyse van radicalisering, extremisme en de terroristische dreiging tegen Nederland.

   

  Het dreigingsniveau naar aanleiding van DTN 50 blijft op niveau 4 want de dreiging is substantieel. Daar zijn drie redenen voor.  Eén: de afgelopen periode. De aanslag in Utrecht maar ook de aanhoudingen van personen met jihadistisch en terroristische intenties.  Twee: de mensen die uitgereisd zijn, vormen een blijvende dreiging. Zij zitten nu nog veelal vast in de regio, maar kunnen vrijkomen. En het merendeel van hen is nog altijd overtuigd van het ISIS-gedachtegoed.  En tot slot de derde reden: van zowel ISIS als al Qa’ida gaat nog steeds een aanslagdreiging uit tegen het Westen.

   

  In dit DTN uiten we onze zorgen om kinderen die opgroeien in jihadistische gezinnen of die onder invloed staan van salafistische aanjagers. Hun extremistische ideeën kunnen bijdragen aan verdere polarisatie en radicalisering.  Anderzijds neemt de polarisatie tussen groepen in onze samenleving sowieso toe. We zien dat acties verharden.

  Een andere, zorgelijke ontwikkeling is de toename van rechts-extremistische uitingen op internet. Ook de taal van geweld neemt daarin toe. De aanslag in Nieuw-Zeeland spreekt rechts-extremisten aan. Het wereldwijde gedachtegoed wordt breed gedeeld. over de hele wereld aan. Hoewel in Nederland het rechts-extremisme is gefragmenteerd, blijft de geweldsdreiging voorstelbaar. Vooral door bijvoorbeeld lone actors.