Jihadistische beweging in Nederland

Jihadistische beweging in Nederland

De beweging is onrustig en gefragmenteerd. Vrouwen vervullen een belangrijke rol. Kinderen in jihadistische gezinnen kunnen de basis vormen voor een nieuwe generatie jihadisten door het gedachtegoed dat ze meekrijgen. Differentiatie tussen jihadisten op de Terroristen Afdeling wordt steeds moeilijker. Dit kan leiden tot versterking van jihadistische netwerken in Nederland.

(Deze tekst is onderdeel van Samenvatting DTN 50)

De Nederlandse jihadistische beweging bestaat uit enkele honderden personen en heeft enkele duizenden sympathisanten. De omvang van de beweging blijft ongeveer gelijk. De beweging is een dynamisch en niet-hiërarchisch geheel van individuen en groepen. Ook vrouwen zijn onderdeel van deze beweging en zijn in veel gevallen minstens zo toegewijd aan het jihadisme als mannen. Er zijn weinig leiders of aanjagers en de beweging heeft moeite duurzame activiteiten op te zetten. De beweging kan mogelijk wel aan kracht winnen, bijvoorbeeld door het opstaan of de komst van nieuwe leiders en nieuwe bronnen van inspiratie, of als kwesties van een mobiliserende kracht –zoals het conflict in Syrië was – zich voordoen.

In Nederland zijn naar schatting enkele honderden jihadistische (echt)paren en tientallen gezinnen waarvan één ouder het jihadistisch gedachtegoed aanhangt. Van de kinderen die voortkomen uit deze relaties kan gesteld worden dat zij waarschijnlijk opgroeien in een jihadistisch milieu. Zij hebben daardoor kans opgenomen te worden in jihadistische netwerken en mogelijk op latere leeftijd een dreiging te vormen. Het recente verleden heeft aangetoond dat ook jihadisten in hun tienerjaren al sleutelfuncties in de beweging kunnen vervullen.