Over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Nederland werkt met een systeem van dreigingsniveaus die aangeven hoe groot de kans is op een terroristische aanslag in of tegen Nederland. De NCTV publiceert hiertoe drie maal per jaar het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). In het dreigingsbeeld worden diverse factoren meegenomen. De afweging van al deze factoren leidt tot een conclusie: het actuele dreigingsniveau.

Het DTN is een globale analyse van radicalisering, extremisme en de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en tegen Nederlandse belangen in het buitenland. Het beeld is een trendrapportage waarin de voornaamste dreigingsontwikkelingen op hoofdlijnen worden geschetst.

Informatie

Het DTN is gebaseerd op informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de politie, open bronneninformatie, informatie van buitenlandse partners en analyses van ambassadepersoneel.

5 dreigingsniveaus

Het dreigingsniveau is de slotsom van het dreigingsbeeld. Het geeft in één woord een inschatting van de kans op een aanslag in of tegen Nederland. Er zijn 5 niveaus van oplopende dreiging:

  • minimaal: het is niet waarschijnlijk dat in Nederland een terroristische aanslag plaatsvindt
  • beperkt: er bestaat een kleine kans op een terroristische aanslag in Nederland
  • aanzienlijk: een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar
  • substantieel: de kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel
  • kritiek: een terroristische aanslag in Nederland is op handen

Actueel dreigingsniveau: substantieel

Het actuele dreigingsniveau is substantieel; het niveau staat op substantieel sinds maart 2013.

DTN-nummerPublicatiedatum veranderingNiveau
DTN 1 t/m DTN 7Mei 2005Substantieel
DTN 8 t/m DTN 11Maart 2007Beperkt
DTN 12 t/m DTN 18Maart 2008Substantieel
DTN 19 t/m DTN 31November 2009Beperkt
DTN 32 t/m DTN 50Maart 2013 - hedenSubstantieel