Polarisatie en extremisme

Polarisatie en extremisme

Polarisatie tussen groepen neemt toe, net als de afstand van deze groepen tot de samenleving en de overheid. Extremisme is niet per se links of rechts: verzet tegen windmolenparken lijkt niet gebaseerd op ideologie, maar leidt wel tot gewelddadige acties en bedreigingen. Internationale actiegroepen dragen bij aan opkomend eco-protest in Nederland.

(Deze tekst is onderdeel van Samenvatting DTN 50)

Het verzet tegen de komst van windmolenparken in Nederland is niet geïnspireerd of wordt niet aangejaagd door een specifieke ideologische stroming. Op veel plekken ageren burgers op lokaal niveau op activistische en democratische wijze tegen de komst van windmolenparken. Tegelijkertijd hebben de extremistische protestacties van een kleine groep anonieme actievoerders tegen de komst van windmolens in Drenthe en Groningen, waarvan het DTN49 al melding maakte, zich in de afgelopen maanden voortgezet en zelfs verhard.

Een opmerkelijke en voor Nederland vooralsnog unieke actie vanwege het internationale en niet-heimelijke karakter vond in mei plaats toen ongeveer honderdvijftig actievoerders een varkensstal in Boxtel urenlang bezet hielden. Deze actie met een combinatie van activistische en extremistische elementen is anders dan diverse acties voor dierenrechten en –welzijn die afgelopen DTN-periode hebben plaatsgevonden, waarbij er hoofdzakelijk sprake was van activisme.

In de afgelopen DTN-periode hebben diverse actiegroepen en individuen op legale wijze in Nederland actiegevoerd voor een beter klimaat, bijvoorbeeld via demonstraties en (online) petities.