Salafistische aanjagers

Salafistische aanjagers

Anti-integratieve geluiden van salafistische aanjagers dragen bij aan polarisatie en radicalisering met name onder kinderen en jongeren. Salafistische aanjagers benadrukken via onderwijs- en vormingsaanbod de tegenstellingen met andersdenkenden en dragen zo bij aan de verspreiding van extremistische ideeën.

(Deze tekst is onderdeel van Samenvatting DTN 50)

Salafistische leerstellingen en ideologie kunnen leiden tot antidemocratische en anti-integratieve tendensen. In het geschiedkundig extracurriculaire onderwijs- en vormingsaanbod van verschillende salafistische organisaties waarin parallellen worden getrokken tussen de eerste periode van de islam, toen moslims in de minderheid waren, en de huidige minderheidspositie van moslims in het Westen, kan ervoor zorgen dat de tegenstellingen tussen salafisten en andersdenkenden vergroot worden. De conclusies die worden verbonden aan de specifieke uitleg van de leer, hebben invloed op de vormgeving van extremistische ideeën.

Begin maart lichtte de NCTV, namens de leden van de Taskforce Problematisch Gedrag en Ongewenste Buitenlandse Financiering, het Amsterdamse stadsbestuur in over zorgelijke signalen van de AIVD over het Cornelius Haga Lyceum. De brief van de NCTV met informatie over heimelijke intenties, dubieuze connecties en activiteiten van politiek-salafistische bestuurders en aanjagers op en rond de school, heeft maatschappelijk veel discussie opgeroepen en geleid tot een grote dynamiek met betrekking tot deze onderwijsinstelling.

Verschillende stichtingen, actief binnen online salafistische gemeenschappen en op sociale mediakanalen waar het jihadisme wordt gepropageerd, initiëren stelselmatig projecten om donaties in te zamelen voor hulpbehoevenden in Nederland en in conflictgebieden in het buitenland waar jihadistische groeperingen actief zijn, als Syrië, Afghanistan en Somalië.