Contraterrorisme

Het voorkomen van terrorisme is van wezenlijk belang. Dit omdat een terroristische aanslag vaak ernstige gevolgen heeft, zoals verlies aan mensenlevens, grote materiële schade en emotionele impact (bijvoorbeeld angstgevoelens). En vanwege de schade die een aanslag of een dreiging toebrengt aan het democratische proces en de rechtsorde. De NCTV coördineert de bestrijding van terrorisme in Nederland. Contraterrorisme is een van de drie pijlers van de NCTV, naast cyber security en crisisbeheersing.

De aanpak van terrorismebestrijding staat beschreven in de nationale contraterrorismestrategie. Het doel is het verminderen van het risico op terroristische aanslagen en het beperken van de mogelijk schade na een eventuele aanslag. De NCTV co├Ârdineert de inspanningen van alle partijen in Nederland die een rol hebben bij terrorismebestrijding. Ook werkt de NCTV samen met andere overheden en in internationale samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties.

DTN

De NCTV maakt diverse producten die op strategisch niveau van belang zijn voor de bestrijding van terrorisme. Een van de belangrijkste producten is het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), dat aangeeft hoe groot de kans op een terroristische aanslag in Nederland is.