Werken bij de NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door op vraagstukken van nationale veiligheid partijen te verbinden, aanmoedigen en stimuleren om de juiste maatregelen te nemen. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Vacatures van de NCTV vindt u op de wervingssites van de Rijksoverheid. Open sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

Stage

Wilt u stage lopen bij de NCTV? Kijk dan op de Stagebank van het Rijk. Staat daar niets bij, dan zijn er geen openstaande stagevacatures.

Veiligheidsonderzoek

Functies bij de NCTV zijn aangewezen als vertrouwensfunctie. Dat betekent dat u, voordat u in dienst kunt treden, een veiligheidsonderzoek moet ondergaan. Het veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.