Directie Analyse en Strategie

De Directie Analyse en Strategie (DAS) heeft continue een zo compleet en actueel mogelijk beeld van alle risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid. Op basis daarvan is zij in staat om in samenwerking en overleg met andere partijen binnen en buiten de NCTV tijdig kwalitatief hoogwaardige dreigingsgerelateerde producten te leveren (zoals dreigings- en risicoanalyses, scenario’s en fenomeenstudies) die het inhoudelijke kompas zijn voor de werkzaamheden van de NCTV. De analyses kunnen zowel de korte, als de middellange of lange termijn beslaan.

Tijdens een crisis stelt de directie het actueel dreigings-/incidentbeeld op ten behoeve van de crisisbesluitvorming. Het betreft een duiding van de dreiging/ het incident, met daarbij een inschatting van de ernst en waarschijnlijkheid, een inschatting van de effecten op de nationale veiligheid en de signalering van wat er leeft bij pers en publiek ten behoeve van de besluitvorming en crisiscommunicatie. Een eerste duiding moet kort na het begin van een crisis beschikbaar zijn voor alle relevante partijen. DAS fungeert tevens als ‘back office’ voor het Nationaal Crisiscentrum (NCC), wat betreft de duiding van dreigingsgerelateerde berichten.

De afdeling strategie richt zich op de 'hoofdstrategieën' op het gebied van Nationale Veiligheid, CT en Cyber. Ontwikkelingen van de veiligheidsregio's, de komst van nationale politie, toenemende publiek-private samenwerking zijn voorbeelden van relevante strategische ontwikkelingen. Ze hebben gevolgen voor de taak en positie van de NCTV en vergen dus gedegen netwerkbeheer van de relatiebeheerders en strategische respons en permanente reflectie op de rol van NCTV. Binnen deze directie zijn verder de internationale functie en de juridische functie ondergebracht.