Directie Cyber Security

De directie Cyber Security van de NCTV herbergt een belangrijke operationele component, het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) en een beleidscluster. De taak van het centrum is drieledig; het zijn van hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van cyber security, het invulling geven aan de CERT (of emergency response) taak en verantwoordelijkheid nemen voor de crisiscoördinatie in het geval van een cyberincident. De opzet is daarbij om het niet alleen te doen, maar met relevante overheids- én private partijen. Het beleidscluster verzorgt de parlementaire aangelegenheden van het cyberdossier, draagt bij aan de ontwikkeling van wet- en regelgeving en werkt actief aan de verdere invulling van de cyber security strategie.