Directie Contraterrorisme

Met de Directie Contraterrorisme (DCT) speelt de NCTV in op actuele ontwikkelingen in het CT-veld. De directie is het eenduidige aanspreekpunt binnen de overheid voor de integrale aanpak van terrorisme. In de directie wordt nauw samengewerkt met diverse lokale en nationale overheden en andere instanties. De Integrale aanpak terrorisme werkt de inzet volgens de Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020 uit. De inzet krijgt op vijf manieren vorm: verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen. De combinatie van preventieve en repressieve maatregelen staat bekend als de ‘brede benadering’ en wordt al lange tijd in Nederland toegepast.