Wie is de NCTV

Naast de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg zelf, werken er zo’n 200 medewerkers bij de NCTV. De medewerkers werken in programma’s, zodat ze kunnen inspelen op wat de maatschappij van de NCTV vraagt. De vaste taken die ongeacht maatschappelijke ontwikkelingen altijd bij de NCTV zullen horen, vormen de kerneenheden.

Portefeuilleverdeling MT-leden NCTV

Pieter-Jaap AalbersbergNCTV
Patricia Zorko
Directeur NCTV met portefeuille Cybersecurity en Statelijke Dreigingen
Programma Nederland digitaal veilig
Programma Statelijke dreigingen
Kerneenheid Strategie/staf
Simone Smit
Directeur NCTV met portefeuille Contraterrorisme
Programma Aanpak CT
Programma Versterken CT-keten nationaal en internationaal
Programma Beveiliging burgerluchtvaart en detectie reisbewegingen
Kerneenheid Bedrijfsvoering
HP Schreinemachers
Directeur NCTV met portefeuille Nationale Crisisbeheersing
Programma Lokale samenwerking
Programma Bewaken en beveiligen
Kerneenheid Crisisbeheersing/Communicatie
Kerneenheid Analyse