Nationaal Crisiscentrum (NCC)

Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) beheert het stelsel van de (rijks)crisisstructuur en faciliteert informatiemanagement en crisiscommunicatie op rijksniveau. Het NCC is er voor (inter)nationale partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

In Nederland wordt een crisis in de meeste gevallen opgevangen door de lokale of regionale autoriteiten zoals de gemeente of veiligheidsregio. Bij een regio-overstijgende of nationale crisis - zoals een terroristische aanslag of een grieppandemie - heeft de rijksoverheid een belangrijke rol. De minister van Justitie en Veiligheid is coördinerend minister voor crisisbeheersing. De NCTV geeft invulling aan deze taak. Het NCC maakt onderdeel uit van de NCTV.

Het NCC bestaat uit de Eenheid Crisiscoördinatie (ECR) en de Eenheid Communicatie (ECO).

Eenheid Crisiscoördinatie

  • De Eenheid Crisiscoördinatie (ECR) heeft een frontoffice, die 24/7 als (inter)nationaal single point of contact fungeert.
  • De adviseurs van ECR bieden expertise en ervaring op het gebied van rijkscrisisstructuur, crisisbesluitvorming en crisisbesluitvormingsmanagement.
  • De adviseurs van ECR kunnen ook adviseren en ondersteunen bij grootschalige evenementen.

Eenheid Communicatie

De Eenheid Communicatie draagt zorg voor de:

  • ontwikkeling en uitvoering van de rijksbrede risico- en crisiscommunicatie; en
  • corporate communicatie en beleidscommunicatie van de NCTV.

Contact

Het NCC is 24/7 bereikbaar als single point of contact voor (inter)nationale partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

Het NCC is met nadruk niet bereikbaar voor pers of publiek.